Klachtenformulier

Meer informatie aanvragen?

*Verplichte velden

Wanneer u een klacht indient via dit webformulier, geeft u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het specifieke doel van het behandelen van uw klacht. Onze privacy voorwaarden vindt u hier

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Contactgegevens

Anders, namelijk:

Voor het afhandelen van uw klacht kunnen wij uw gegevens doorsturen aan alle betrokkene / bestuursleden / distributeur - leveranciers en of klachtencommissies.

Waar moet uw klacht aan voldoen?

Het is belangrijk dat u duidelijk beschrijft waar uw klacht over gaat. Ook willen wij graag weten of u al eerder contact heeft gehad met de betrokkene uitvoerder c.q. medewerker(s), zo ja, wanneer heeft u dan contact gehad met de uitvoerder c.q. medewerker(s).

Gebruik het klachtenformulier alleen voor klachten, en niet voor vragen.

Voor algemene vragen verwijzen we u graag naar het contactformulier.