Privacy & cookies

Meer informatie aanvragen?

  *Verplichte velden

  Privacy Policy

  Deze Privacy policy is van toepassing op de volgende bedrijven:

  1.Henry Totaal

  1. Waarborgen Privacy

  Wij respecteren uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

  2. Toestemming

  Door de informatie en de diensten op www.henrytotaal.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

  3. Hoe worden persoonsgegevens door ons verzameld?

  Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld worden:

  ·Bij het ontmoeten van contacten, bijvoorbeeld bij beurzen of andere evenementen, worden gegevens afkomstig van een visitekaartje of mondeling overgedragen gegevens verwerkt in ons CRM-systeem

  ·Als u onze website bezoekt en een contactformulier invult, worden u verstrekte gegevens verwerkt in ons CRM-systeem

  ·Bij het aangaan van een factuurrelatie

  4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Henry Totaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Bankrekeningnummer
  – KVK nummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

  5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Henry Totaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  – Henry Totaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Henry Totaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Voor de verwerking van uw identificatie- en contactinformatie ten behoeve van: Klantenadministratie, waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van ons contract en/of uw bestellingen.

  Het correct uitvoeren van leveropdrachten bij de klant waarbij we vaak verzocht worden om bepaalde personen te contacteren met betrekking tot leveringsinformatie.

  Elektronische direct marketing (mailings). We merken op dat u het recht hebt om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen per e-mail naar info@henrytotaal.nl of door ons contactformulier op www.henrytotaal.nl in te vullen met de mededeling dat u uw toestemming wilt stop zetten. Bij het ontvangen van een mailing kunt u zich terugtrekken via de afmeldknop in de mailing.

  6. Geautomatiseerde besluitvorming

  Henry Totaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Henry Totaal) tussen zit.

  7. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij gebruiken (bijvoorbeeld: transportbedrijven/ leveranciers). Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

  8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

  We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een afdoend veiligheidsniveau te waarborgen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

  Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens) of die van andere door u verstrekte persoonsgegevens die u verstrekte in het kader van onze samenwerking.

  9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Henry Totaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  – Voor- en achternaam : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
  – Adresgegevens : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
  – Telefoonnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
  – E-mailadres : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;
  – Bankrekeningnummer : maximaal 5 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering van de overeenkomst;

  10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze doen gelden?

  U heeft het recht:

  ·op informatie en inzage van uw gegevens

  ·op verbetering van persoonsgegevens

  ·op verwijdering van uw persoonsgegevens

  ·op beperking van de verwerking

  ·van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  ·uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine- leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

  Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteiten persoonsgegevens of via Europese Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

  11. Vragen

  Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Henry Totaal en specifiek www.henrytotaal.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@henrytotaal.nl.